به امن هاستینگ خوش آمدید ، مکانی برای همه نیازهای میزبانی وب شما

به امن هاستینگ خوش آمدید

دامنه

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

شروع از ( سالیانه )

55 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

60 تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

65 تومان

 

ir.

شروع از ( سالیانه )

45 تومان

 

com.

جدول قیمت ها

دامنه سال ثبت انتقال تمدید
com. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
net. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
org. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
us. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
biz. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
info. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
co.uk. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
ca. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
mobi. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
me. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان
pk. 1 45 تومان 45 تومان 45 تومان